[Bevraging kennis Hasselaren inzake Fairtrade]

[ voorwoord ]

 1. Bevraging kennis Hasselaren inzake Fairtrade

  • Algemeen kader

   • In de periode januari – mei 2007 hebben Sarah Gorissen, Sylvie Peeters, Nathalie Thijs en Lore Braeken (XIOS Hogeschool) — i.o.v. de Vlajo — een onderzoek uitgevoerd rond “Hasselt is verkocht”. Bedoeling was een overzicht rond de bekendheid van het initiatief te krijgen.
   •   Meer Bekijks  

   • 250 Hasselaren werden bevraagd:
    • 149 vrouwen (gemiddelde leeftijd: 42 jaar)
    • 101 mannen (gemiddelde leeftijd: 38 jaar)
    De bekomen gegevens, uit de tien gestelde vragen, worden hieronder opgesplitst in resultaten voor mannen en vrouwen apart. Hieruit zijn een aantal conclusies voortgekomen (zie nawoord – bladzijde 12), van waaruit verder gewerkt kan worden.
   • De bevraging werd in Hasselt afgenomen in het centrum en Runkst, aan het openbaar zwembad Kapermolen en bijhorend park, de kleuterschool aan de KHLIM, de bibliotheek, de Xios Hogeschool, de Hogeschool a.d. Maastrichterstraat en verschillende studentenkoten, …

[ vraag 1 ]

 1. Kent u de campagne "Hasseltisverkocht" ?

  • Antwoorden vrouwen

ja | neen
31%
  • Antwoorden mannen

ja | neen
27%

[ vraag 2 ]

 1. Hoe hebt u van deze campagne gehoord ?

  • Antwoorden mannen

   • Publiciteit op TV, streekkrant, …
    37%
   • Acties of evenementen
    59%
   • Beide
    4%
  • Antwoorden vrouwen

   • Publiciteit op TV, streekkrant, …
    37%
   • Acties of evenementen
    52%
   • Beide
    11%

[ vraag 3 ]

 1. Welke acties, evenementen zijn u opgevallen ?

  • 28
  • 14
  • 60
  • 28
  • 44
  • 32
  • 8
  • 52
  • 13
  • 37
  • aantal mannen
  • aantal vrouwen
  •  
  • mogelijke activiteiten

   • FairTradeSpeculaas bij de bakker,
   • taart met appels van Hasseltse boeren bij de bakker,
   • Week van de Smaak,
   • geschenkenbeurs Hasseltse Oxfam-Wereldwinkels,
   • stand Trekkersgroep op Kerstmarkt Groenplein.

[ vraag 4 ]

 1. Welk logo symboliseert volgens u Hasselt FairTradeGemeente ?

  • Antwoorden mannen

   • Ik ben verkocht
    29%
   • Hasselt H/Eerlijke Stad
    71%
  • Antwoorden vrouwen

   • Ik ben verkocht
    33%
   • Hasselt H/Eerlijke Stad
    67%
   • logo Hasselt FairTradeGemeente
   • Logo « Hasselt FairTradeGemeente »

[ vraag 5 ]

 1. Weet u dat korte keten-producten van Hasseltse boeren ook een onderdeel is van de campagne en dat die laatsten, net als de boeren in het zuiden, vragen naar een 'eerlijk loon' ?

  • Antwoorden vrouwen

ja | neen
26%
  • Antwoorden mannen

ja | neen
35%

[ vraag 6 ]

 1. Zou u interesse hebben om producten van Hasseltse boeren te gebruiken, moesten deze gemakkelijk toegankelijk zijn ?

  • Antwoorden vrouwen

ja | neen
90%
  • Antwoorden mannen

ja | neen
75%

[ vraag 7 ]

 1. Bent u al in aanraking gekomen met Fairtradeproducten in de Hasseltse horecazaken ?

  • Antwoorden vrouwen

ja | neen
19%
  • Antwoorden mannen

ja | neen
24%

[ vraag 8 ]

 1. In welke horecazaken kwam u al in aanraking met Fairtradeproducten ?

  • 6
  • 3
  • 1
  • 10
  • 12
  • 6
  • 5
  • 10
  • 3
  • aantal mannen
  • aantal vrouwen
  •  
  • mogelijke plaatsen

   • The Century,
   • Cultureel Centrum Hasselt,
   • Theatercafé,
    • (Theatercafé is de horecazaak a.h. CCHasselt)
   • andere,
   • 'ik weet niet meer precies waar'.

[ vraag 9 ]

 1. Zou u in een restaurant kiezen voor het Fairtrademenu, mocht het worden aangeboden ?

  • Antwoorden vrouwen

ja | neen
72%
  • Antwoorden mannen

ja | neen
58%

[ vraag 10 ]

 1. Koopt u ooit Fairtrade producten zoals koffie, wijn, fruitsap, chocolade, … ?
  Zo ja, waar ?

  • 59
  • 56
  • 33
  • 1
  • 52
  • 28
  • 21
  • aantal mannen
  • aantal vrouwen
  •  
  • mogelijke antwoorden

   • Ik kocht ze nog nooit.
   • Ik koop ze in de Wereldwinkel.
   • Ik koop ze in mijn supermarkt.
   • Andere, bijvoorbeeld …
    • XIOS fairtrade-stand
    • Almatheek de Voorzorg
   •  

[ nawoord ]

 1. Welke besluiten kunnen we trekken ?

  • Conclusies

   • Veel Hasselaren kennen de campagne nog niet. Zij die er al van hoorden, kennen het vooral via acties en evenementen. De top 3 van de evenementen waren alle initiatieven van de trekkersgroep: “Week van de Smaak”, de Kerstmarkt op het Groenplein en FairTradeSpeculaas bij de Hasseltse bakkers. Toch is publiciteit op tv en bijvoorbeeld in de Streekkrant van even groot belang. Het logo van “Hasselt (h)eerlijke stad” komt zowel de vrouwen als de mannen het bekendst voor. De meeste Hasselaren wisten niet dat de producten van de Hasseltse boeren ook een onderdeel zijn van de campagne.
   • Veel vrouwelijke Hasselaren hebben interesse om de producten van Hasseltse boeren te gebruiken. De horecazaken zouden een extra inspanning kunnen doen, want de meesten zouden voor een Fairtrademenu kiezen, moest daar de keuze toe zijn.
   • Vrouwen weten goed de weg te vinden naar de Fairtradeproducten, via de wereldwinkel en ook de vertrouwde supermarkt. In tegenstelling tot de mannen gaan zij hier veel meer belang aan hechten. Meer als de helft van de mannen koopt nooit Fairtradeproducten.